Repetitionskurs i franska

Repetitionskursen täcker all grammatik som ingått i de vanliga kurserna, läsförståelser, hörförståelser och olika skriftliga inlämningsuppgifter.

Lärare: Cecilia Hägglund-Nygård

Tid: 15.11.2017-21.2.2018

Bedömning: godkänd/underkänd

Kurskod: gFR prep