Virum är en virtuell omgivning för undervisning. De funktioner och verktyg som utvecklats är anpassade för olika ämnen och stöder både distans- och klassundervisning. Virum-appen kan användas både online och offline.

Har du redan ett Virum-användarnamn?

Vill du börja använda Virum-appen?

Du kan göra det om din skola hör till Virum. Registrera dej för att få användarnamn och lösenord till Virum-appen.