Kurssamarbete

Allmänt

Virum arbetar för samarbete mellan skolorna i Svenskfinland för att ge alla ungdomar möjlighet att ha skolor som erbjuder ett brett kursutbud nära sig. Samarbetet bygger på frivillighet och delning efter behov. Virums styrelse beslutar om vilka regler som gäller för samarbetet. Nedan följer en beskrivning av hur samarbetet är organiserat i dagsläget.

Kursutbudet

Kursutbudet bestäms av skolorna tillsammans med intresset hos studerande. Vilka kurser som erbjuds beslutas av skolorna. Dels vilka kurser den egna skolan bjuder ut, dels vilka kurser den egna skolans studerande får delta i. Vilka kurser som blir av bestäms på basen av antalet anmälda studerande. Kurser som hålls av flera skolor inom Virum kallas för gemensamma kurser eller Virum-kurser. Notera att det är möjligt för skolor att bjuda ut kurser åt andra skolor utan att skolans egna studerande deltar i kursen. Det aktuella kursutbudet hittar du under Virum-biblioteket -> Kurser.

Planering av gemensamma kurser och gemensam anmälning till kurser

För att det här ska fungera behövs en gemensam planering, som Virum koordinerar. Planeringen är förlagd så att studerande ska ha möjlighet att ta ställning till Virums kursutbud samtidigt som de gör sina övriga kursval inför kommande läsår. Den gemensamma planeringen går till på följande sätt:

  1. Alla skolor meddelar vilka kurser de vill hålla i Virum kommande läsår, så att en lista på det potentiella kursutbudet kan sammanställas.
  2. Efter att skolorna fått listan på det potentiella kursutbudet meddelar de Virum vilka kurser man kommer låta skolans studerande delta i. På basen av det får varje skola en lista på Virum-kurser som deras studerande kan anmäla sig till.
  3. Då skolornas listor är klara har studerande möjlighet att anmäla sig till Virums gemensamma kurser.
  4. Då deadlinen för kursanmälningar gått ut, så kan skolorna välja att ställa in kurser som inte fått tillräckligt många deltagare.
  5. Kursutbudet för kommande läsår är nu klart. Under läsåret kan studerande ännu anmäla sig till eventuella ströplatser på de kurser som blir av.
Deadlines 2018

För planeringen av läsåret 2018-2019 finns följande deadlines:

ondagen den 28 mars, sista dagen för skolorna att meddela vilka kurser de vill hålla 2018-2019

fredagen den 13 april, sista dagen för skolorna att meddela vilka kurser deras studerande får delta i

fredagen den 18 maj, sista dagen för studeranden att anmäla sig till gemensamma kurser

fredagen den 8 juni, sista dagen att ställa in kurser som inte fått tillräckligt många deltagare.

Anmälning till gemensamma kurser 2018-2019

Här kommer du snart att hitta information om hur du anmäler dig till nästa års kurser.

Finansiering av gemensamma kurser

Betalningen fungerar så att de skolor vars studerande faktiskt deltar i kursen delar på kostnaden för kursen på basen av andelen deltagare från respektive skola. Skolans ekonomiansvariga skickar räkning till de övriga skolorna för deras andel. Låt mig förtydliga detta med ett exempel:

En lärare från skola A håller kursen K. Kursen K kostar 2800 euro att hålla. På kursen deltar studerande från skolorna A, B och C. Totala antalet studerande på kursen är 20 stycken. Av dem är 10 från skola A, 6 från skola B och 4 från skola C.

Summan skola B ska betala till skola A för sina studerande är då: (2800 euro/20)*6=840 euro
Summan som skola C ska betala till skola A är: (2800 euro/20)*4= 560 euro
Slutgiltiga kostnaden för skola A att hålla kursen för sina studerande är: (2800 euro/20)*10=1400 euro.

Skola A:s ekonomiansvariga skickar räkning till skola B på 840 euro och till skola C på 560 euro.

Virum-organisationen skickar deltagarlistan som ligger till grund för faktureringen till skolans ekonomiansvariga och rektor, samt räknar ut de enskilda skolornas andelar av kurskostnaden. Skolans ekonomiansvariga skickar fakturor till de övriga skolorna, eftersom det är skolan som känner till de exakta kurskostnaderna.

Som noterades ovan, så är det också möjligt för skolor att bjuda ut kurser utan att den egna skolans studerande deltar. Som ses av exemplet nedan, så betalar då övriga skolor för hela kurskostnaden.

En lärare från skola A håller kursen L. Kursen L kostar 2800 euro att hålla. På kursen deltar 25 studerande. Av dem är 6 från skola B, 11 från skola C och 8 från skola D.

Summan skola B ska betala till skola A för sina studerande är då: (2800 euro/25)*6=672 euro
Summan som skola C ska betala till skola A är: (2800 euro/25)*11= 1232 euro
Slutgiltiga kostnaden för skola A att hålla kursen för sina studerande är: (2800 euro/25)*8=896 euro.

Kurskostnaden för skola A: 2800 – 672 -1232 – 896 = 0