Vad är Virum?

Virum är en Finlandssvensk samarbetsorganisation för undervisning. Virum erbjuder skolorna kurssamarbete och digitala undervisningsmöjligheter via användningen av Virum-appen både i när- och distansundervisning. Virum-appen är utvecklad i samarbete med lärare. Appen har många olika verktyg och en modulär flexibel uppbyggnad, för att passa för olika ämnen och pedagogiska metoder. Virum-appen kan användas både online och offline. I videon nedan berättar vi mer om Virum-appen.

Virum hjälper skolorna att hitta samarbetspartners för olika kurser och koordinerar samarbetet. Du kan läsa mer om kurserna som går via Virum under Virum-biblioteket, Kurser.