Vad är Virum?

Virum är en virtuell omgivning för undervisning. Virum består dels av ett andelslag som jobbar med att erbjuda digitala undervisningsmöjligheter för skolorna, dels en datorapplikation som kan användas i undervisning. Virum-appen är utvecklad i samarbete med lärare. De funktioner och verktyg som finns i appen är utvecklade och anpassade för olika ämnen och stöder både distans- och klassundervisning. Virum-appen kan användas både online och offline. I videon nedan berättar vi mer om Virum-appen.