För lärare

På den här sidan hittar du hjälpmaterial som handlar specifikt riktat till lärare, t.ex. hur man lägger till en ny kurs i Virum-appen och verktyg för att ge hemuppgifter. För allmänt hjälpmaterial, som t.ex. hur man lägger till sidor och text: se Använda Virum-appen. Om du behöver mer hjälp för att skapa och hålla din kurs: mejla help(a)virum.fi

Skapa kurser i Virum-appen

Klicka på bilden för att läsa om hur man lägger till en kurs i Virum-appen.

skapakurs

Tips: skapa först ditt material i ett Virum-häfte och gör sedan en kurs med häftet som bas. På så sätt kan du lättare återanvända ditt material.

Lägga till uppgifter

Klicka på bilden för att läsa om hur man lägger till öppna och slutna uppgifter.

Uppgifter

För mer detaljerad information om olika typer av slutna uppgifter, se motsvarande verktyg.

Ge uppgifter

Klicka på bilden för att läsa om hur man ger uppgifter som t.ex. hemuppgifter eller inlämningsuppgifter.

Hemuppgifter

Om du vill läsa om hur studerande svarar på uppgifter: se sidan För studerande.

Ge feedback

Klicka på bilden nedan för att läsa om hur man ser studerandes svar på uppgifter och ger feedback.

Om du vill läsa om hur studerande kan se din feedback: se sidan För studerande.

Statistikverktyget

Med statistikverktyget kan du få översikt över studerandes prestationer. Klicka på bilden för att läsa om hur statistikverktyget fungerar.

På sidan kan du också läsa om hur verktyget fungerar för studerande.

Flervalsfrågor

Genom att klicka på bilden kan du läsa om hur man använder verktyget för flervalsfrågor.

Verktyget för flervalsfrågor ska användas tillsammans med uppgiftsrutan för slutna uppgifter. Du kan läsa om hur man lägger till dem i texten om att lägga till uppgifter ovan.

Kortsvarsfrågor

Klicka på bilden för att läsa om hur man använder verktyget för uppgifter där studerande ska skriva in korta svar.

Verktyget för kortsvarsfrågor ska användas tillsammans med uppgiftsrutan för slutna uppgifter. Du kan läsa om hur man lägger till dem i texten om att lägga till uppgifter ovan.

Para-ihop-uppgifter

Klicka på bilden för att läsa om hur man använder verktyget för para-ihop-uppgifter.

Verktyget för para-ihop-uppgifter ska användas tillsammans med uppgiftsrutan för slutna uppgifter. Du kan läsa om hur man lägger till dem i texten om att lägga till uppgifter ovan.

Ordna-härledningen-uppgifter

Klicka på bilden för att läsa vad det är och hur du använder verktyget för dem.

Verktyget för ordna-härledningen-uppgifter ska användas tillsammans med uppgiftsrutan för slutna uppgifter. Du kan läsa om hur man lägger till dem i texten om att lägga till uppgifter ovan.