Skapa kurser

På den här sidan hittar du hjälpmaterial som handlar specifikt om att skapa och hålla kurser, t.ex. hur man lägger till en ny kurs i Virum-appen och verktyg för att ge hemuppgifter. För allmänt hjälpmaterial, som t.ex. hur man lägger till sidor och text: se Använda Virum-appen. Om du behöver mer hjälp för att skapa och hålla din kurs: mejla help(a)virum.fi

Skapa kurser i Virum-appen

Klicka på bilden för att läsa om hur man lägger till en kurs i Virum-appen.

skapakurs

Tips: skapa först ditt material i ett Virum-häfte och gör sedan en kurs med häftet som bas. På så sätt kan du lättare återanvända ditt material.

Lägga till uppgifter

Klicka på bilden för att läsa om hur man lägger till öppna och slutna uppgifter.

Uppgifter

För mer detaljerad information om olika typer av slutna uppgifter, se motsvarande verktyg.

Ge uppgifter

Klicka på bilden för att läsa om hur man ger uppgifter som t.ex. hemuppgifter eller inlämningsuppgifter.

 

Hemuppgifter

 

Om du vill läsa om hur studerande svarar på uppgifter: se Delta i kurser.

Ge feedback

Klicka på bilden nedan för att läsa om hur man ser studerandes svar på uppgifter och ger feedback.

Om du vill läsa om hur studerande kan se din feedback: se Delta i kurser.

Statistikverktyget

Med statistikverktyget kan du få översikt över studerandes prestationer. Klicka på bilden för att läsa om hur statistikverktyget fungerar.

På sidan kan du också läsa om hur verktyget fungerar för studerande.