Tips

Sidan är under uppbyggnad.

Här kommer du att hitta tips på hur man kan använda Virum-appen t.ex. i undervisningen. Medan sidan är under uppbyggnad, så kan du här läsa veckans tips.

Veckans tips: ljudverktyget

I Virum-appen finns ett verktyg som man kan spela in ljud med. Med verktyget kan man också lägga till och spela upp ljud. Studerande kan t.ex. använda verktyget för att öva uttal i främmande språk eller ge muntliga svar i olika kurser. Lärare kan använda verktyget för att t.ex. lägga till muntliga förklaringar till sitt kursmaterial, läsa in texter inom språkämnena eller via appens meddelandefunktion ge muntlig feedback till sina studerande. Du kan läsa om hur man använder verktyget i den här hjälptexten. Där kan du också testa spela upp inspelade ljudfiler. Hjälptexten hittar du också via Hjälp -> Använda Virum-appen.

Veckans tips: arbeta med inlämningsuppgifter i häften

Studerande: om du har en längre inlämningsuppgift, så är det en bra idé att först göra uppgiften i ett anteckningshäfte och först när du är färdig kopiera över den till uppgiftens svarsruta i kursen. Du kan då i lugn och ro arbeta med uppgiften, förhandsgranska den och spara den innan du skickar in den. Det är också lätt att sluta mitt i och fortsätta jobba med din uppgift vid ett annat tillfälle. På sidan Att använda Virum-appen hittar du en hjälptext om hur man kopierar mellan häfte och kurs. Du kan också komma till texten genom att klicka här.

Veckans tips: man kan få olika utseende på häften och kurser

Man kan ändra utseende på sina häften och kurser i Virum-appen. Man kan ha olika utseende på olika kurser och häften. Då du är inne i ett häfte/en kurs, så kan du byta utseende genom att klicka på kugghjulet och sedan välja mellan några olika teman. I bilderna nedan ser du fyra av alternativen. Genom att använda olika teman för olika häften/kurser, så blir det ännu lättare att snabbt se vilket häfte du är i.

Veckans tips: video om 4f-häftet

Nu finns en ny video med svenskt tal där 4f-häftet presenteras. I demonstrationsvideon visas hur verktygen (samma verktyg som i Virum-appen) fungerar och hur man får över sina lösningar till Abittis svarsruta. Kolla in videon nedan.

Veckans tips: ändra utseende på appen

Om du vill kan du ändra utseendet på din Virum-app. Du gör det genom att klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet på första sidan. Välj sedan ”Generell”. Där finns det möjlighet att välja mellan flera olika teman. I bilderna nedan ser du fem av alternativen.

Veckans tips: 4F-häfte i A-delen

De av Virum-appens verktyg som finns i 4F-häfte på Abitti-stickan, så får också användas i A-delen i studentprovet i matematik, då CAS-programmen är avstängda. Verktygen kan användas för att skriva matematiska lösningar och rita grafer. De är alltså frågan om samma verktyg som matteverktygen i Virum-appen.