Tips

På den här sidan hittar du olika konkreta tips på hur man kan använda Virum-appen i undervisningen. Sidan är ännu under uppbyggnad, så tips läggs till efterhand. Har du några egna idéer som du skulle kunna tänka dig att dela med dig av? Vi vill jätte gärna ha dem! Skicka ett mejl till info(a)virum.fi eller skicka in det via formuläret på kontaktsidan.

Använd ljudverktyget för att stöda studerande med läs- och skrivsvårigheter

Ibland kanske det är viktigare att fokusera på innehållet i ämnen som historia, biologi, filosofi, fysik och religion, än att öva på att skriva och läsa. I de fallen kan ljudverktyget vara ett alternativ. Till exempel ny teori och fenomen kan presenteras muntligt istället för skriftligt, genom att läraren eller studeranden spelar in sig själv med ljudverktyget. Här nedan är några förslag på hur man kan använda ljudverktyget i Virum-appen. 

  • Låt studerande/elever tala in sina svar med hjälp av ljudverktyget istället för att skriva essäsvar på uppgifter som t.ex. "Beskriv hur en lag blir till." eller "Förklara begreppet fotosyntes."
  • Läraren kan möjliggöra att studerande kan lyssna på ny teori istället för att läsa den, genom att spela in sig själv när hen förklarar ny teori, istället för att lägga in ett textavsnitt som förklarar teorin.
  • Lägg till ljudinspelningar i meddelanden. Både lärare och studerande/elever har möjlighet att lägga till ljudinspelningar då man använder det inbyggda verktyget för meddelanden. På så sätt kan man skicka muntliga frågor,  förklaringar och instruktioner till varandra. Meddelanden kan skickas antingen till någon/några personer eller till hela gruppen.

Ljudverktyget är lätt att använda. Du kan läsa på hjälpsidorna hur man använder det eller klicka här.

Hur man kan använda ljudverktyget i musiken

Att använda ljud inom musiken är ju naturligt. Här nedan finns några förslag på hur du kan använda Virum-appens ljudverktyg inom musikundervisningen. Verktyget är lätt att använda och ger både studerande och lärare möjlighet att spela in sig själva.

  • Låt studerande spela in sig då de spelar ett instrument eller sjunger
  • Låt studerande skriva egna låtar och spela in dem
  • Spela in komp till sånger, t.ex. julfestprogrammet, så att studerande kan öva själv hemma
  • Spela in musik/ljud som behövs i undervisningsmaterialet, t.ex. ett exempel på jazz eller rytmen av en pålslagare.

Du kan också använda ljudverktyget för att lägga upp kortare ljudklipp som du redan har på datorn. Du kan läsa om hur man använder ljudverktyget i den här hjälptexten, som du också hittar via hjälpsidan Använda Virum-appen.