Virum-projektet

Virum-projektet finansieras av Svenska kulturfonden (08/2014 - 12/2016) och utförs i samarbete med de svenskspråkiga gymnasierna i Finland och utbildningslinjen för IT vid Åbo Akademi. Projektets styrgrupp består av följande personer:

 • Åsa Snickars, bildningsdirektör, Närpes stad (ordförande)
 • Rikard Lindström, utbildningsdirektör, Borgå stad (viceordförande)
 • Stefan Kula, rektor, Topeliusgymnasiet i Nykarleby
 • Magnus Westerlund, rektor, Gymnasiet Lärkan
 • Marianne Pärnänen, rektor, Katedralskolan i Åbo
 • Anne Levonen, rektor, Vasa gymnasium och Vasa Aftonläroverk
 • Veronica Granö-Suomalainen, utbildningsombudsman, Svenska kulturfonden
 • Ann Sandelin, generalsekreterare, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
 • Charlotta Hilli, doktorand, Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
 • Joakim Häggström, vice ordförande, Finlands Svenska Lärarförbund FSL
 • Cia Laine, förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
 • Ralph-Johan Back, projektledare, professor i datavetenskap, Utbildningslinjen för IT vid Åbo Akademi

Projektledning:

 • Ralph-Johan Back, projektledare, professor i datavetenskap, Utbildningslinjen för IT vid Åbo Akademi
 • Linda Mannila, vice projektledare, forskare och lektor i datavetenskap, Utbildningslinjen för IT vid Åbo Akademi

Projektgruppen tillhör:

 • Stefan Asikainen
 • Kim Gustafsson
 • Jenna Lainio
 • Marie Lindén-Slotte
 • Antti Luoma
 • Saara Mäkinen
 • Petri Sallasmaa
 • Petri Salmela
 • Johan Ånäs
Utbildningslinjen för IT vid Åbo Akademi har ett forskningslaboratorium för undervisningsteknologi (Learning and Reasoning laboratory, gemensamt med Åbo universitet). Vid utbildningslinjen finns långvarig erfarenhet av att erbjuda virtuella kurser i datavetenskap för gymnasierna i Svenskfinland.