Franska: Vår gemensamma jord

FRB2-6 kommer till viss del att bestå av boken Voilà 3 (text5-7) dessutom olika texter och annat material om människor och miljön. Förutom grammatiken som hör till boken och till stor del är repetition kommer också självständiga possessiva pronomen, konditionalis II och il/ce/cela som subjekt att behandlas. En första introduktion till subjonctif kommer också i denna kurs. 

Lärare: Cecilia Hägglund-Nygård

Tid: 14.8.2017-29.9.2017

Bedömning: med vitsord

Kurskod: gFR B2-6/ gFR B3-8