Repetitionskurs i biologi

Repetition av kurserna i biologi med hjälp av olika typer av uppgifter. Kursen utgår ifrån kursböckerna Bios 1-5.

Lärare: Åsa Stenmark

Tid: 8.11.2017 - 2.2.2018

Bedömning: godkänt/underkänt

Kurskod: gBI prep