Repetitionskurs i geografi

Repetition av kurserna i geografi med hjälp av olika typer av uppgifter. Kursen utgår ifrån kursböckerna Zenit 1-4 (enligt gamla läroplanen).

Lärare: Åsa Stenmark

Tid: 8.11.2017 - 2.2.2018

Bedömning: godkänt/underkänt

Kurskod: gGE prep