Repetitionskurs i historia

Mål:
Kursen kommer att förbereda deltagarna inom studentskrivningarna genom varierande övningsuppgifter och genomgång av delar av innehållet i både de obligatoriska och fördjupade kurserna. Vi bekantar oss med olika frågetyper och svarstekniker. Innehållet i kursen planeras utgående från deltagarnas behov och önskemål. 

Centralt innehåll:
- centrala begrepp och terminologi
- genomgång av digitala ämnesprovet i historia (frågetyper och poängsättning)
- repetition av gamla studentprovsfrågor
- repetition av kursinnehåll (tidslinjer, dispositioner m.m.)

 
Lärare: Therese Granvik
Tid: 16.11.2017-21.2.2018
Bedömning: Avlagd/Underkänd
Kurskod: gHI prep