Religioner och medier

Vi studerar och analyserar religion i medier och religiösa medier. Hur framställs religioner och religiösa fenomen i media och hur använder religioner och religiösa rörelser media? Hur används religiösa symboler och bilder i media? Vi lär oss analysmetoder och -begrepp samt kritiskt tänkande. Kursen består till stor del av uppgifter i anslutning till mediematerial, respons och diskussioner i anslutning till uppgifter.

Lärare: Trygve Cederberg

Tid: 5.10-14.11 2017

Bedömning: med vitsord