Samhällslära – repetitionskurs

Samhällslära Prep-kurs 2017​​ repeterar de centrala delarna i kurserna Samhällslära-Ekonomi-EU kunskap-Juridik. Kursen har 3 inlämningar där uppgifterna handlar om att repetera grundfakta och analysera vidare  vad dessa fakta betyder i praktiken (sätta in i ett större samhälleligt sammanhang). Vi har även med i en del uppgifter analys av nyhetsmaterial. Undermåliga inlämningar får krav på kompletteringar. Om det blir flera undermåliga inlämningar i rad så avslutas kursen för studerandes del omedelbart. Studerande får feedback till varje inlämning från sin lärare. Tidsintervall mellan inlämningarna är ungefär 2 veckor. Reptetitionsboken i samhällslära används som ett viktigt stöd under kursens gång.​ Besked om krav på kompletteringar eller omedelbart godkänd kurs inom januari månad.

Lärare: Tom Back

Tid: 13.11.17 - 10.1.18

Bedömning: Godkänt/Underkänt

Kurskod: gSL prep