Det aktuella världsläget - Finländska presidentvalet 2018

Kursen behandlar ett aktuellt tema, detta läsår är det vårt eget presidentval som står på agendan. Hur går det finländska presidentvalet till? Vad står de olika kandidaterna för? Tillsammans bevakar vi det finländska presidentvalet. Kursen består av individuella uppgifter och gruppuppgifter, som skall göras inom utsatt tid. Inget kursprov. Kursen bedöms med vitsord.

Lärare: Lena Holmström

Tid: 30.11.2017-06.02.2018

Bedömning: med vitsord

Kuskod: Val2018