Repetitionskurs i engelska

Kursen förbereder studerande inför studentskrivningarna. Tyngdpunkten ligger på textförståelse, att utveckla ordförrådet och provteknik. Här övas hörförståelser och uppsatsskrivning, men även digitala studentskrivningstypen presenteras och övas. Alla typer av uppgifter som kan dyka upp i moderna studentskrivningarna i engelska gås igenom i detalj och övas, så att den studerande är välförberedd inför skrivningarna. 

Lärare: Joanna Young

Tid: 10.10.2017 - 06.02.2018

Bedömning: avlagd/underkänd