Veckans tips: öva upp din hastighet att skriva matte på dator med Virum-appen

Öva upp din hastighet att skriva matematik på datorn inför studentskrivningarna genom att använda Virum-appen för att skriva matematisk text och matematiska lösningar. På så sätt kan du sätta ner mer tid i studenten på att fundera och mindre tid på att skriva ner lösningen. Både Virum-appen och Abitti använder Latex-kommandon, så de kommandon man lär sig kan man också använda i Abittis svarsruta. Dessutom finns precis samma verktyg som finns i 4f-häftet på Abitti-stickan i Virum-appen. Virum-appens häften kan användas istället för vanliga anteckningshäften i vilken kurs som helst. Du kan läsa om hur man skriver matematik med Virum-appen på Virums hjälpsidor.

Uppdateringar 1.3.2018

Igår kom det fler uppdateringar till Virum-appen. De mest märkbara från användarens sida är att det nu är möjligt att skapa nya kurser på basen av kursmallar och att guiden i häften/kurser/böcker nu är på svenska. Du kan läsa mer om det nedan. Alla versionsnyheter hittar du på Four Ferries hemsida: https://fourferries.com/sv/versionsnyheter-0-9-7/

 

Kurser från mallar

Då man skapar en ny kurs så finns nu också alternativet att ladda in kursinformationen (namn, datum, ämne etc.) från Virum-portalen istället för att fylla i den för hand. Det här gäller enbart gemensamma kurser, eftersom informationen för dem redan matats in i portalen i samband med planeringen av  gemensamma kurser. Den person som är markerad som kursens lärare i portalen ser kursmallen i sin app i pop-upp-rutan för att skapa nya kurser och kan där välja att använda den för att skapa en ny kurs.

 

Guiden på svenska

Den nya inbyggda guiden i häften, kurser och böcker, som kom i förra uppdateringen, är nu på svenska då appens språk är svenska. Du startar guiden genom att klicka på frågetecknet uppe i vänstra hörnet, å du är inne i ett häfte/en kurs/en bok.

Underhållsuppehåll 2.3.18

Fredagen den 2.3.18, kommer Virums server att ha ett underhållsuppehåll kl 15-17 (finsk tid). Det innebär att Virum-appen endast fungerar i offline-läge under den perioden samt att Virum-portalen inte är tillgänglig då. Vi hoppas att detta inte ställer till några större problem. Om du har några frågor: kontakta info(a)virum.fi