Betyg i statistikverktyget

Det har kommit en uppdatering till kursernas statistikverktyg, så att man förutom antalet inlämnade uppgifter också kan se vitsord som läraren har gett för uppgiften. Precis som innan ser studeranden endast sina egna uppgifter medan läraren ser en översikt över alla studerande på kursen. I bilden nedan ser vi en lärares vy där läraren gett fyra grupper av inlämningsuppgifter. En grupp innehåller två uppgifter. Vi kan t.ex. se att Paula Koivuniemi har lämnat in bara en av de två deluppgifterna till inlämning 2 och att läraren ännu inte gett något betyg för deluppgiften. Men Ville Haapasalo har fått 4 för deluppgift 1. Under översikten för alla studerande, så har man valt att visa en översikt över studerande Marja-Liisa Kirvesniemi. Motsvarande översikt kan hon själv se i sin kurs.

Mer information om hur Statistikverktyget fungerar kommer snart att finnas på här på hemsidan under Hjälp.

Veckans tips: arbeta med inlämningsuppgifter i häften

Studerande: om du har en längre inlämningsuppgift, så är det en bra idé att först göra uppgiften i ett anteckningshäfte och först när du är färdig kopiera över den till uppgiftens svarsruta i kursen. Du kan då i lugn och ro arbeta med uppgiften, förhandsgranska den och spara den innan du skickar in den. Det är också lätt att sluta mitt i och fortsätta jobba med din uppgift vid ett annat tillfälle. På sidan Att använda Virum-appen hittar du en hjälptext om hur man kopierar mellan häfte och kurs. Du kan också komma till texten genom att klicka här.

Problem med webbshoppen åtgärdat

Vi blev igår uppmärksammade på att det hade uppstått ett problem i webbshoppen, som gjorde att man inte kunde köpa Virum-prenumerationen. Det visade sig vara ett fel i kopplingen mellan 4f-webshop och Virums server. Felet är nu åtgärdat. Vi ber om ursäkt för de olägenheter detta har förorsakat användarna.

Uppdateringar av användaravtal och nytt installationspaket till Mac

Uppdatering av användaravtal

Under torsdagen kom en uppdatering till appen som försäkrar sig om att alla användare godkänner användaravtalen. Om användarna har en uppdaterad app-så kommer de när de öppnar appen att se användaravtalen och bli ombedda att godkänna dem. Problem kan eventuellt uppstå för användare som inte öppnat sin app på ett tag och inte fått en uppdatering som visar avtalet då man inte godkänt det. För de kommer det bara att stå ungefär “Ett fel uppstod då uppdateringarna hämtades”, då de försöker logga in (ovanför knappar med alternativen “Fortsätt” och “Uppdatera på nytt”). De användarna behöver logga in i portalen och godkänna användaravtalen. Du kommer till portalen via Virums startsida eller genom att klicka här.

Nytt installationspaket till Mac

Det finns nu en nyare version av Virum-appen för Mac som innehåller ett nytt installationsprogram. Installationsprogrammet åtgärdar de problem med att köra programmet första gången på Mac, som uppkom i samband med att Apple uppdaterade operativsystemet. I och med uppdateringen, så behöver Mac-användare inte längre packa upp en ZIP-fil då de laddar ner appen. Istället drar man en ikon till antingen skrivbordet eller Program-mappen. Uppdaterade instruktioner för installation av appen hittas på nedladdningssidan och hjälpsidan. Eftersom uppdateringen är ett installationsprogram, så kommer de som redan har laddat ner appen inte att märka något av uppdateringen.

Veckans tips: man kan få olika utseende på häften och kurser

Man kan ändra utseende på sina häften och kurser i Virum-appen. Man kan ha olika utseende på olika kurser och häften. Då du är inne i ett häfte/en kurs, så kan du byta utseende genom att klicka på kugghjulet och sedan välja mellan några olika teman. I bilderna nedan ser du fyra av alternativen. Genom att använda olika teman för olika häften/kurser, så blir det ännu lättare att snabbt se vilket häfte du är i.