Veckans tips: strukturera upp materialet

Använd Virum-appens bok-upplägg för att strukturera upp innehållet då du skapar material i häften och kurser. Du kan t.ex. använda olika kapitel för olika teman eller veckor. En översikt över strukturen och kursinnehållet får du då med hjälp av innehållsförteckningen. I bilden ser du ett exempel på hur Linda Mannila strukturerat upp materialet i kursen ”Programmering och elektronik”.

 

Uppdateringar 1.12.17

Förutom lanseringen av det nya teckenschema-verktyget och kurshanteringssystemet i portalen (se tidigare inlägg), så kom också fler uppdateringar den första december. Bland annat kan man nu skriva ut sidor från sina häften genom att välja “Fil” i övre balken och sen “Skriv ut sida”. Lärare kan också lägga till uppgifter i hemuppgiftsmeddelanden genom att dra och släppa. Du kan läsa om alla uppdateringar på Four Ferries hemsida.

System för planering av och anmälning till kurser i portalen

Nu finns ett system för planering av gemensamma kurser och anmälning till dem i Virum-portalen. I korthet så möjliggör systemet att:

  • skolorna kan sätta in information om kurser man vill hålla som gemensamma kurser
  • skolorna kan meddela vilka av de övriga skolornas kurser man kommer att delta i
  • studerande kan anmäla sig till de gemensamma kurser som den egna skolan erbjuder
  • skolan kan se en översikt över anmälda till de kurser man själv håller samt översikt över skolans studerandes anmälningar till andras kurser
  • skolan kan annullera studerandes kursanmälningar
  • efter föranmälan kan skolorna ställa in kurser som inte fått tillräckligt mycket anmälningar
  • Virum kan meddela de anmälda om de fått plats på kursen
  • Skolan/läraren kan skicka kursnyckeln till studerande

Funktionerna syns i portalen då Virum öppnat en ny cykel för kursplanering.

Nytt verktyg för teckenscheman i Virum-appen!

Ett nytt verktyg för teckenscheman finns nu i Virum-appen. Till skillnad från det tidigare verktyget för teckenscheman, så klarar det förutom teckenscheman för olikheter också av derivatans teckenschema. Förhoppningsvis så ska det också vara mer intuitivt att använda. Nedan ser ni två teckenscheman gjorda med verktyget och HÄR kan ni läsa mer om hur man använder det.