Veckans tips: använd ljudverktyget i musiken

Använd ljudverktyget i musiken. Ljudverktyget gör det möjligt att enkelt spela in sej själv direkt i appen. Eftersom ljudet sparas direkt i appen är det också lätt att dela med sej det till andra på kursen. Utnyttja det i musikundervisningen t.ex. för att låta studerande skriva egna låtar. På Virums tipssida hittar du fler tips om hur man kan använda ljudverktyget i musiken.

Uppdateringar 20.2.2018

Det har kommit nya uppdateringar till Virum-appen. Bland annat har det kommit fler hjälpmedel för nya användare att komma igång. Dels finns användarguiden nu på svenska och dels har det kommit en ny visuell guide inne i kurser, böcker och häften. Det är också nu möjligt att klistra in bilder med hjälp av ctrl+v och verktyget för att stryka under i texten för anteckningar eller feedback har nu genomstrykning som ett alternativ. Du kan läsa mer om användarguiderna och kopiering av bilder nedan. Om du vill läsa hela meddelandet om alla de senaste uppdateringarna, så hittar du det här: https://fourferries.com/sv/versionsnyheter-0-9-6/

Svensk användarguide

Den interaktiva användarguiden som introducerar hur man använder häften och kurser för att skapa och redigera material finns nu på svenska. Du startar den genom att klicka på texten ”Lär dig använda häften”, som finns på appens första sida bredvid rubriken häften.

Den nya inbyggda guiden

Inne i alla kurser, böcker och häften finns numera en guide som visar var man hittar olika funktioner. Du startar guiden genom att klicka på frågetecknet uppe i vänstra hörnet. En siffra syns då någonstans på skärmen och vid botten av fönstret syns ett textstycke som förklarar vilken funktion som hittas vid siffran. Man kan själv flytta sig vidare genom presentationen genom att klicka på pilarna nere vid texten.

Kopiering av bilder

Om man kopierat någon bild antingen med ctrl+c eller genom att högerklicka och välja kopiera, så kan man nu direkt klistra in den på en sida i sitt häfte/sin kurs. Det är bara att klicka på ett grått område och trycka ctrl+v.

Veckans tips: återanvänd material sparat i molntjänster

Har du redan mycket material sparat i Google Drive? Du kan lätt dela material som är sparat på Google Drive, Dropbox någon annan molntjänst i Virum-appen antingen genom att bädda in det eller länka till det. I bilden nedan kan du se hur det ser ut då jag bäddat in en Power Point presentation på en sida i Virum-appen. Du kan läsa om hur man bäddar in material och delar filer på Virums hjälpsidor.

Samplanering av gemensamma kurser 2018-2019

Samplaneringen av kommande läsår inleds nu. Första steget är att skolorna senast den 28 mars 2018 ska meddela vilka kurser de är intresserade att hålla inkommande läsår. Då det potentiella kursutbudet är klart, så beslutar sig skolorna för vilka av kurserna man kommer att erbjuda skolans studerande. Deadline för det är den 13 april 2018. Efter det (då det är klart vilka skolor som deltar i vilka kurser) hålls en gemensam kursanmälan för studerande.

Studerande kan anmäla sig till Virums gemensamma kurser 2018-2019 under perioden 14 april – 18 maj 2018.

Efter att anmälningstiden för studerande har gått ut, så har skolorna möjlighet att ställa in kurser som inte fått tillräckligt många deltagare. Deadline för att ställa in kurser är 8 juni 2018. Om det finns platser kvar på de kurser som blir av, så kommer det att finnas möjlighet för studerande att anmäla sig till ströplatser under läsåret.

Mer detaljerad information kommer att skickas till rektorerna inom Virum. Om du har några frågor: vänligen kontakta info(a)virum.fi.