Veckans tips: hitta lätt dina uppgifter

Som studerande kan du lätt få en översikt över kursens hemuppgifter eller inlämningsuppgifter. Om du först klickar på kuvertet till höger och sen på huset uppe till höger, så får du fram en lista på alla meddelanden om uppgifter som läraren har skickat. Du får då en översikt över alla deadlines. Då du klickar på ett meddelande så ser du uppgifternas namn. Om du klickar på en uppgift så öppnas den i fönstrets vänstra del. På så sätt är det lätt att hitta rätt uppgift.

Veckans tips: ljudverktyget

I Virum-appen finns ett verktyg som man kan spela in ljud med. Med verktyget kan man också lägga till och spela upp ljud. Studerande kan t.ex. använda verktyget för att öva uttal i främmande språk eller ge muntliga svar i olika kurser. Lärare kan använda verktyget för att t.ex. lägga till muntliga förklaringar till sitt kursmaterial, läsa in texter inom språkämnena eller via appens meddelandefunktion ge muntlig feedback till sina studerande. Du kan läsa om hur man använder verktyget i den här hjälptexten. Där kan du också testa spela upp inspelade ljudfiler. Hjälptexten hittar du också via Hjälp -> Använda Virum-appen.