Samplanering av gemensamma kurser 2018-2019

Samplaneringen av kommande läsår inleds nu. Första steget är att skolorna senast den 28 mars 2018 ska meddela vilka kurser de är intresserade att hålla inkommande läsår. Då det potentiella kursutbudet är klart, så beslutar sig skolorna för vilka av kurserna man kommer att erbjuda skolans studerande. Deadline för det är den 13 april 2018. Efter det (då det är klart vilka skolor som deltar i vilka kurser) hålls en gemensam kursanmälan för studerande.

Studerande kan anmäla sig till Virums gemensamma kurser 2018-2019 under perioden 14 april – 18 maj 2018.

Efter att anmälningstiden för studerande har gått ut, så har skolorna möjlighet att ställa in kurser som inte fått tillräckligt många deltagare. Deadline för att ställa in kurser är 8 juni 2018. Om det finns platser kvar på de kurser som blir av, så kommer det att finnas möjlighet för studerande att anmäla sig till ströplatser under läsåret.

Mer detaljerad information kommer att skickas till rektorerna inom Virum. Om du har några frågor: vänligen kontakta info(a)virum.fi.

Veckans tips: Dags att önska kurser för nästa läsår!

Snart börjar det bli dags att fundera på kurser inför nästa läsår. Är du studerande eller studiehandledare och saknar något i din skolas kursutbud? Är du lärare och har idéer om någon kurs du skulle vilja hålla? Är du rektor eller utbildningsdirektör och vill bredda din skolas kursutbud eller finna samarbetspartners för att hålla kvar det befintliga utbudet? Hör av dig till info(a)virum.fi med dina önskemål eller skicka dina önskemål via formuläret på kontaktsidan, så ser vi vad som är möjligt.

System för planering av och anmälning till kurser i portalen

Nu finns ett system för planering av gemensamma kurser och anmälning till dem i Virum-portalen. I korthet så möjliggör systemet att:

  • skolorna kan sätta in information om kurser man vill hålla som gemensamma kurser
  • skolorna kan meddela vilka av de övriga skolornas kurser man kommer att delta i
  • studerande kan anmäla sig till de gemensamma kurser som den egna skolan erbjuder
  • skolan kan se en översikt över anmälda till de kurser man själv håller samt översikt över skolans studerandes anmälningar till andras kurser
  • skolan kan annullera studerandes kursanmälningar
  • efter föranmälan kan skolorna ställa in kurser som inte fått tillräckligt mycket anmälningar
  • Virum kan meddela de anmälda om de fått plats på kursen
  • Skolan/läraren kan skicka kursnyckeln till studerande

Funktionerna syns i portalen då Virum öppnat en ny cykel för kursplanering.

Veckans tips: plats kvar på presidentvalskursen

Skulle du vara intresserad av att veta mer om det stundande presidentvalet? Hur går det finländska presidentvalet till? Vad står de olika kandidaterna för? I kursen ”Det aktuella världsläget – Finländska presidentvalet 2018” får du göra just det. De flesta skolorna inom Virum erbjuder kursen, så kontakta din studiehandledare om du är intresserad. Kursen har ännu några enstaka platser kvar. Deadline för anmälan är den 16 november 2017. Mer information om kursen hittar du HÄR.