Uppdateringar 1.3.2018

Igår kom det fler uppdateringar till Virum-appen. De mest märkbara från användarens sida är att det nu är möjligt att skapa nya kurser på basen av kursmallar och att guiden i häften/kurser/böcker nu är på svenska. Du kan läsa mer om det nedan. Alla versionsnyheter hittar du på Four Ferries hemsida: https://fourferries.com/sv/versionsnyheter-0-9-7/

 

Kurser från mallar

Då man skapar en ny kurs så finns nu också alternativet att ladda in kursinformationen (namn, datum, ämne etc.) från Virum-portalen istället för att fylla i den för hand. Det här gäller enbart gemensamma kurser, eftersom informationen för dem redan matats in i portalen i samband med planeringen av  gemensamma kurser. Den person som är markerad som kursens lärare i portalen ser kursmallen i sin app i pop-upp-rutan för att skapa nya kurser och kan där välja att använda den för att skapa en ny kurs.

 

Guiden på svenska

Den nya inbyggda guiden i häften, kurser och böcker, som kom i förra uppdateringen, är nu på svenska då appens språk är svenska. Du startar guiden genom att klicka på frågetecknet uppe i vänstra hörnet, å du är inne i ett häfte/en kurs/en bok.

Nyhet: möjlighet att kopiera hela sidor

Nu kan man enkelt kopiera hela sidor mellan häften och kurser. På så sätt blir det lättare för den som skapar en kurs att bygga på sitt kursmaterial under kursens gång och samtidigt hålla grundmaterialet uppdaterat. För att kopiera en hel sida, så sätter man den kursen/häftet man vill kopiera TILL i redigeringsläge. Sen klickar man på den sidan man vill kopiera, tar i symbolen för kopiering (de två sidorna inringade i bilden) och drar den till kursen/häftet. En ny sida med samma rubrik och innehåll som den kopierade skapas då efter den sidan som var öppen i kursen/häftet.

Uppdateringar 2.1.2018

Den 2 januari 2018 kom det nya uppdateringar till Virum-appen. De två stora sakerna är en ny användarguide och möjlighet att uppdatera sina personuppgifter. Du kan läsa om alla uppdateringar på 4f:s hemsida.

 

Användarguide

Det finns nu en användarguide inne i Virum-appen som ska hjälpa användaren att komma igång med appen. Den fungerar lite som en arbetsbok där användaren själv kan testa redigera materialet enligt instruktioner i guiden. Ändringarna sparas inte, utan om man stänger guiden och öppnar den på nytt, så kan man göra samma övningar igen. Man öppnar guiden från appens förstasida genom att klicka på texten ”Lär dig använda häften”, som man hittar vid hyllan med häften. Guiden finns tyvärr bara på finska än så länge, men en svensk version är på kommande.

 

Uppdatering av personuppgifter

Det är nu möjligt att själv uppdatera följande personuppgifter i portalen: förnamn, efternamn, e-postadress och språk. Man redigerar uppgifterna genom att logga in i portalen och klicka på redigera på sidan ”Mina uppgifter”. Portalen kommer man till via Virums startsida. Du kan också klicka HÄR.

 

Uppdateringar 1.12.17

Förutom lanseringen av det nya teckenschema-verktyget och kurshanteringssystemet i portalen (se tidigare inlägg), så kom också fler uppdateringar den första december. Bland annat kan man nu skriva ut sidor från sina häften genom att välja “Fil” i övre balken och sen “Skriv ut sida”. Lärare kan också lägga till uppgifter i hemuppgiftsmeddelanden genom att dra och släppa. Du kan läsa om alla uppdateringar på Four Ferries hemsida.

System för planering av och anmälning till kurser i portalen

Nu finns ett system för planering av gemensamma kurser och anmälning till dem i Virum-portalen. I korthet så möjliggör systemet att:

  • skolorna kan sätta in information om kurser man vill hålla som gemensamma kurser
  • skolorna kan meddela vilka av de övriga skolornas kurser man kommer att delta i
  • studerande kan anmäla sig till de gemensamma kurser som den egna skolan erbjuder
  • skolan kan se en översikt över anmälda till de kurser man själv håller samt översikt över skolans studerandes anmälningar till andras kurser
  • skolan kan annullera studerandes kursanmälningar
  • efter föranmälan kan skolorna ställa in kurser som inte fått tillräckligt mycket anmälningar
  • Virum kan meddela de anmälda om de fått plats på kursen
  • Skolan/läraren kan skicka kursnyckeln till studerande

Funktionerna syns i portalen då Virum öppnat en ny cykel för kursplanering.

Nytt verktyg för teckenscheman i Virum-appen!

Ett nytt verktyg för teckenscheman finns nu i Virum-appen. Till skillnad från det tidigare verktyget för teckenscheman, så klarar det förutom teckenscheman för olikheter också av derivatans teckenschema. Förhoppningsvis så ska det också vara mer intuitivt att använda. Nedan ser ni två teckenscheman gjorda med verktyget och HÄR kan ni läsa mer om hur man använder det.

Uppdateringar 31.10.17

Den 31.10.17 kom flera uppdateringar till Virum-appen. Bland annat är det nu möjligt att zooma hela sidan då man är inne i häften/kurser/böcker genom att hålla in Control-knappen samtidigt som man scrollar.

Användarna kan nu också se sin användarinformation genom att klicka på kugghjulet på appens första sida och sedan på ”Användarinformation”. Där ser man t.ex. hur länge man har kvar av sin prenumeration. Appen informerar en också när prenumerationen håller på att ta slut.

Du kan läsa om alla uppdateringarna och få mer information om uppdateringarna ovan på: https://fourferries.com/sv/versionsnyheter/

Uppdateringar 16.10.17

Förutom lärarregisteringen, hanteringen av användare och uppstarten av appen (se nedan) samt de tillägg som kom till statistikverktyget tidigare under hösten (läs mer om det HÄR), så meddelade tjänsteleverantören Four Ferries i måndags om flera uppdateringar. Nedan presenterar jag de viktigaste. Hela meddelandet från Four Ferries kan ni läsa här:
https://fourferries.com/sv/versionsnyheter/ .

Synlighet begränsad till den egna skolan och möjlighet att filtrera efter ämne

När man skapar nya kurser i Virum-appen, så kan man nu välja att begränsa kursens synlighet till den egna skolan. På så sätt syns de kurser som går som närstudier endast för studerande i den egna skolan, då man ser på listan över kurser som man kan ladda ner. Då man skapar en kurs, så frågar också appen efter ämne. På så sätt kan studerande filtrera kurser efter ämne då de lägger till nya kurser, för att lättare hitta rätt kurs.

Automatisk granskning finns nu som tilläggsfunktion i Virum-appen

En funktion som gör det möjligt att leta efter fel i matematiklösningar finns nu tillgänglig som add-on i Virum-appen. Om man har köpt funktionen Automatisk granskning, så kan man granska lösningar som skrivits med strukturerade härledningar, för att se om lösningen är korrekt. Funktionen stöder i nuläget i första hand beräkningar, förenklingar och ekvationslösningar, alltså den typ av matematik som täcker gymnasiets första kurser. Granskningar kan köpas från Four Ferries Webbshop. Man köper ett antal granskningar. Kontakta info(a)virum.fi om du vill ha mer information.

Möjlighet att beställa ny aktiveringslänk via portalen

Användare som har tappat bort sin aktiveringslänk kan beställa en ny via Virum-portalen genom att använda ”Glömt lösenord”-funktionen. Portalen hittas via Virums startsida.

Enklare att ta i bruk appen

En del av er har kanske redan märkt att Virum-appen har fått en ny förenklad installation. Numera guidar appen användare igenom de olika stegen som behövs för att få igång appen första gången. Man behöver alltså inte längre själv veta att man först borde registrera sig och köpa en prenumeration, utan det räcker att användaren går in på Virums hemsida och laddar ner appen (på samma sätt som förut). Då man första gången öppnar den, så guidar appen en igenom de olika stegen och ber en att registrera sig om man inte gjort det, kollar att man har prenumeration, osv. Den nya installations proceduren finns beskriven på Virums hjälpsidor. Du kan också hitta den HÄR.

Det går också att fortsättningsvis göra som tidigare, dvs. att registrera sig och fixa prenumeration innan man laddar ner appen. Efter att man skrivit in sina användaruppgifter ser appen då att man redan har en prenumeration och flyttar en automatiskt till sista steget. De gamla instruktionerna finns HÄR.

Lärarregistrering och hantering av användare i portalen

Det har nu kommit till funktioner i Virum-portalen som gör det möjligt för lärare att registrera sig och skolornas Virum-ansvariga att hantera skolans användare.

Lärare inom Virum kan registrera sig via Virums hemsida, för att få användaruppgifter och prenumeration till appen. För att en person ska få lärarrättigheter i Virum-appen (t.ex. kunna skapa kurser i skolan) och få en prenumeration (dvs. servicetid) tillagt, så behöver skolans Virum-ansvariga bekräfta att personen är lärare i skolan. Man gör det i Virum-portalen, man hittar den via Virums förstasida. Jag har gett alla de personer som skolorna meddelat att är Virum-ansvariga dessa rättigheter i portalen. Jag har också, på begäran, markerat rektorerna som Virum-ansvariga i systemet, så att de har möjlighet att hantera användare. Skolorna bör också med hjälp av Virum-ansvarigas vy i portalen, se till att inga obehöriga personer finns registrerade som användare vid skolan.

För att hjälpa skolorna att komma igång med det här erbjuder Virum ett demonstarionstillfälle och hjälptext. Se Virums info-mail för mer information eller kontakta info(a)virum.fi.