Veckans tips: ljudverktyget

I Virum-appen finns ett verktyg som man kan spela in ljud med. Med verktyget kan man också lägga till och spela upp ljud. Studerande kan t.ex. använda verktyget för att öva uttal i främmande språk eller ge muntliga svar i olika kurser. Lärare kan använda verktyget för att t.ex. lägga till muntliga förklaringar till sitt kursmaterial, läsa in texter inom språkämnena eller via appens meddelandefunktion ge muntlig feedback till sina studerande. Du kan läsa om hur man använder verktyget i den här hjälptexten. Där kan du också testa spela upp inspelade ljudfiler. Hjälptexten hittar du också via Hjälp -> Använda Virum-appen.

Posted in Veckans tips.

Leave a Reply