System för planering av och anmälning till kurser i portalen

Nu finns ett system för planering av gemensamma kurser och anmälning till dem i Virum-portalen. I korthet så möjliggör systemet att:

  • skolorna kan sätta in information om kurser man vill hålla som gemensamma kurser
  • skolorna kan meddela vilka av de övriga skolornas kurser man kommer att delta i
  • studerande kan anmäla sig till de gemensamma kurser som den egna skolan erbjuder
  • skolan kan se en översikt över anmälda till de kurser man själv håller samt översikt över skolans studerandes anmälningar till andras kurser
  • skolan kan annullera studerandes kursanmälningar
  • efter föranmälan kan skolorna ställa in kurser som inte fått tillräckligt mycket anmälningar
  • Virum kan meddela de anmälda om de fått plats på kursen
  • Skolan/läraren kan skicka kursnyckeln till studerande

Funktionerna syns i portalen då Virum öppnat en ny cykel för kursplanering.

Posted in Kurssamarbete, Uppdateringar.

Leave a Reply