Veckans tips: man kan få olika utseende på häften och kurser

Man kan ändra utseende på sina häften och kurser i Virum-appen. Man kan ha olika utseende på olika kurser och häften. Då du är inne i ett häfte/en kurs, så kan du byta utseende genom att klicka på kugghjulet och sedan välja mellan några olika teman. I bilderna nedan ser du fyra av alternativen. Genom att använda olika teman för olika häften/kurser, så blir det ännu lättare att snabbt se vilket häfte du är i.

Posted in Veckans tips.

Leave a Reply