Veckans tips: arbeta med inlämningsuppgifter i häften

Studerande: om du har en längre inlämningsuppgift, så är det en bra idé att först göra uppgiften i ett anteckningshäfte och först när du är färdig kopiera över den till uppgiftens svarsruta i kursen. Du kan då i lugn och ro arbeta med uppgiften, förhandsgranska den och spara den innan du skickar in den. Det är också lätt att sluta mitt i och fortsätta jobba med din uppgift vid ett annat tillfälle. På sidan Att använda Virum-appen hittar du en hjälptext om hur man kopierar mellan häfte och kurs. Du kan också komma till texten genom att klicka här.

Posted in Veckans tips.

Leave a Reply