Lärarregistrering och hantering av användare i portalen

Det har nu kommit till funktioner i Virum-portalen som gör det möjligt för lärare att registrera sig och skolornas Virum-ansvariga att hantera skolans användare.

Lärare inom Virum kan registrera sig via Virums hemsida, för att få användaruppgifter och prenumeration till appen. För att en person ska få lärarrättigheter i Virum-appen (t.ex. kunna skapa kurser i skolan) och få en prenumeration (dvs. servicetid) tillagt, så behöver skolans Virum-ansvariga bekräfta att personen är lärare i skolan. Man gör det i Virum-portalen, man hittar den via Virums förstasida. Jag har gett alla de personer som skolorna meddelat att är Virum-ansvariga dessa rättigheter i portalen. Jag har också, på begäran, markerat rektorerna som Virum-ansvariga i systemet, så att de har möjlighet att hantera användare. Skolorna bör också med hjälp av Virum-ansvarigas vy i portalen, se till att inga obehöriga personer finns registrerade som användare vid skolan.

För att hjälpa skolorna att komma igång med det här erbjuder Virum ett demonstarionstillfälle och hjälptext. Se Virums info-mail för mer information eller kontakta info(a)virum.fi.

Posted in Uppdateringar.

Leave a Reply