Samplanering av gemensamma kurser 2018-2019

Samplaneringen av kommande läsår inleds nu. Första steget är att skolorna senast den 28 mars 2018 ska meddela vilka kurser de är intresserade att hålla inkommande läsår. Då det potentiella kursutbudet är klart, så beslutar sig skolorna för vilka av kurserna man kommer att erbjuda skolans studerande. Deadline för det är den 13 april 2018. Efter det (då det är klart vilka skolor som deltar i vilka kurser) hålls en gemensam kursanmälan för studerande.

Studerande kan anmäla sig till Virums gemensamma kurser 2018-2019 under perioden 14 april – 18 maj 2018.

Efter att anmälningstiden för studerande har gått ut, så har skolorna möjlighet att ställa in kurser som inte fått tillräckligt många deltagare. Deadline för att ställa in kurser är 8 juni 2018. Om det finns platser kvar på de kurser som blir av, så kommer det att finnas möjlighet för studerande att anmäla sig till ströplatser under läsåret.

Mer detaljerad information kommer att skickas till rektorerna inom Virum. Om du har några frågor: vänligen kontakta info(a)virum.fi.

Posted in Kurssamarbete.

Leave a Reply