Veckans tips: använd ljudverktyget för att stöda personer med läs- och skrivsvårigheter

Använd ljudverktyget för att stöda studerande med läs- och skrivsvårigheter. Man kan t.ex. låta studerande tala in ett svar på en uppgift istället för att skriva ett essäsvar. Fler tips om hur man kan använda ljudverktyget för att stöda studerande med läs- och skrivsvårigheter kan du läsa på Virums tips-sida.

Posted in Veckans tips.

Leave a Reply