Uppdateringar 16.10.17

Förutom lärarregisteringen, hanteringen av användare och uppstarten av appen (se nedan) samt de tillägg som kom till statistikverktyget tidigare under hösten (läs mer om det HÄR), så meddelade tjänsteleverantören Four Ferries i måndags om flera uppdateringar. Nedan presenterar jag de viktigaste. Hela meddelandet från Four Ferries kan ni läsa här:
https://fourferries.com/sv/versionsnyheter/ .

Synlighet begränsad till den egna skolan och möjlighet att filtrera efter ämne

När man skapar nya kurser i Virum-appen, så kan man nu välja att begränsa kursens synlighet till den egna skolan. På så sätt syns de kurser som går som närstudier endast för studerande i den egna skolan, då man ser på listan över kurser som man kan ladda ner. Då man skapar en kurs, så frågar också appen efter ämne. På så sätt kan studerande filtrera kurser efter ämne då de lägger till nya kurser, för att lättare hitta rätt kurs.

Automatisk granskning finns nu som tilläggsfunktion i Virum-appen

En funktion som gör det möjligt att leta efter fel i matematiklösningar finns nu tillgänglig som add-on i Virum-appen. Om man har köpt funktionen Automatisk granskning, så kan man granska lösningar som skrivits med strukturerade härledningar, för att se om lösningen är korrekt. Funktionen stöder i nuläget i första hand beräkningar, förenklingar och ekvationslösningar, alltså den typ av matematik som täcker gymnasiets första kurser. Granskningar kan köpas från Four Ferries Webbshop. Man köper ett antal granskningar. Kontakta info(a)virum.fi om du vill ha mer information.

Möjlighet att beställa ny aktiveringslänk via portalen

Användare som har tappat bort sin aktiveringslänk kan beställa en ny via Virum-portalen genom att använda ”Glömt lösenord”-funktionen. Portalen hittas via Virums startsida.

Posted in Uppdateringar.

Leave a Reply